Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2019

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối  thứ Tư đầu tháng, ngày 05 tháng 06 tại phòng A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 07 tháng 06,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 27 từ thứ Sáu ngày 28 đến Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 tại  Trung Tâm Công Giáo với chủ đề "Hãy sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh".  Chi phí cho 3 ngày là $65. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.  

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

1. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 01 tháng 06, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng tham dự..

2. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 27 từ thứ Sáu ngày 28 đến Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 tại Trung Tâm Công Giáo với chủ đề "Hãy sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh".  Chi phí cho 3 ngày là $65. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.  

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019


1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ     Hai, ngày 20 tháng 05 lúc 7giờ tối tại phòng A. Kính mời quý chị đến tham dự.


2. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 27 từ thứ Sáu ngày 28 đến Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 tại Trung Tâm Công Giáo với chủ đề "Hãy sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh".  Chi phí cho 3 ngày là $65. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.  

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2019

1. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc Chuỗi Mân Côi, Living Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối thứ Hai mai, ngày 13 tháng 05,  lúc 7:00PM.

2. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 27 từ thứ Sáu ngày 28 đến Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 tại  Trung Tâm Công Giáo với chủ đề "Hãy sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh".  Chi phí cho 3 ngày là $65. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.  

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2019

1. Hội Đồng Mục Vụ sẽ có buổi họp vào tối thứ Ba, ngày 07 tháng 05 lúc 7:30 tối tại phòng A. Kính mời quý anh chị Trưởng của các hội đoàn/ca đoàn/ban nghành đến tham dự.

2. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 08 tháng 05. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

3. Thánh Lễ Chúa Nhật tuần sau, ngày 12 tháng 05 cũng là ngày Hiền Mẫu, các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ bắt đầu lúc 4:45PM.   Kính mời quý Cộng Đoàn đến nhà thờ lúc 4:45 pm cùng kính Đức Mẹ và các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tặng hoa cho các bà mẹ sau Thánh Lễ. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

4. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc Chuỗi Mân Côi, Living Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối thứ Hai tuần sau, ngày 13 tháng 05, lúc 7:00PM.

5. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 27 từ thứ Sáu ngày 28 đến Chúa Nhật ngày 30 tháng 6 tại Trung Tâm Công Giáo với chủ đề "Hãy sống thánh thiện vì Ta là Đấng Thánh".  Chi phí cho 3 ngày là $65. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.
Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.  

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2019

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Tư đầu tháng, ngày 01 tháng 05 tại phòng A. Kính mời quý bác và quý  anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 03 tháng 05, Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự

 3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 04 tháng 05, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019

1. Thứ Năm ngày 25 tháng 4, Gia Đình Nazareth sẽ có buổi họp lúc 6:30  chiều tại phòng họp A.  Kính mời quý anh chị bớt chút thì giờ tới tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 15 tháng 04 lúc 7giờ tối tại phòng A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 04, Thánh Lễ bắt đầu lúc 6:00PM.

3. Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04. Xin quý  Cộng Đoàn tập họp tại Hội Trường lớn lúc 4:45PM. Ngắm Đàng Thánh Giá sẽ bắt đầu lúc 5:00PM từ Hội Trường Lớn.

4. Lễ Vọng Phục Sinh vào chiều Thứ Bảy ngày 20 tháng 04 lúc 7:30PM

5. Lễ Phục Sinh vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 04 lúc 5:00PM.

6.  Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra  vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.

7.  Xin Cộng Đoàn lấy tờ Hiệp Thông và Bản Tin của Giáo Xứ để biết thêm  về những sinh hoạt của Cộng Đồng và Giáo Xứ

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019

1. Cộng Đoàn sẽ không có Giờ Chầu Thánh Thể vào tối thứ Tư này vì Giáo Xứ có giải tội lúc 7:00PM. 

2. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 12 tháng 04 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

3. Chúa Nhật tuần sau Lễ Lá ngày 14 tháng 04. Cuộc rước lá sẽ bắt đầu lúc 4:30PM từ Hội Trường Lớn.

4. Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 04, Thánh Lễ bắt đầu lúc 6:00PM.

         5. Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 04. Xin quý  Cộng Đoàn tập họp tại Hội Trường lớn lúc 4:45PM. Ngắm Đàng Thánh Giá sẽ bắt đầu lúc 5:00PM từ Hội Trường Lớn.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Tư đầu tháng, ngày 03 tháng 04 tại phòng A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 05 tháng 04, Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 8:00PM tối. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Cộng Đoàn sẽ có Buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Chay vào Thứ Bảy ngày 06 tháng 04 từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn   sẽ giảng thuyết với chủ đề "Thánh Thể và Tòa Thương Xót". Kính xin Cộng Đoàn để dành ngày này đến tham dự.

4. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 06 tháng 04, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng tham dự.

5. Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.

6. Sơ Thu Hương và Chi Hội Bão Trợ Ơn Thiên Triệu Cộng Đoàn thân mời các em Giáo Lý, Thiếu Nhi Thánh Thể, và các bạn trẻ trung học và đại học  trong Cộng Đoàn tham dự buổi tìm hiểu ơn gọi "Call to Serve" ngày Chúa  Nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2019, tại Hội Trường Lớn từ lúc 2:30 PM đến
4:45 PM. Sẽ có Cha Michael Khổng và Cha Nguyễn Bình đến chia sẽ với các em.

  • 2:30 - 3:00 PM: Snack
  • 3:00 PM: Game do các sơ phụ trách
  • 3:15 - 4:45 PM: Chia sẽ về Ơn Gọi & Giải Đáp Thắc Mắc

         Xin cha mẹ khuyến khích các em tham đự buổi tìm hiểu Ơn Gọi. 

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019

1. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 29 tháng 03 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

2. Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.

3. Nhằm giúp cho quý phụ huynh có khái niệm thêm về hệ thống giáo dục ở public school. Cũng như là tìm hiểu và giúp các em giảm căng thẳng trong việc học hành……vv…

Trường Việt Ngữ kính mời Cộng Đoàn  tham dự một buổi hội thảo rất có ý nghĩa vào: Chúa Nhật,ngày 31 tháng 3 từ 9:00am đến 12:00pm  - phòng 201.

Buổi thuyết trình sẽ do Dr. Renea Bryant và cô Debbie Phạm là những giáo viên của học khu Anaheim đến chia xẻ.
         
4. Cộng Đoàn sẽ có Buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Chay vào Thứ Bảy ngày    06 tháng 04 từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn sẽ giảng thuyết với chủ đề "Thánh Thể và Tòa Thương Xót".  Kính xin  Cộng Đoàn để dành ngày này đến tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 3 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ   Hai,   ngày 18 tháng 03 lúc 7giờ tối tại phòng A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 22 tháng 03 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

3. Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.

4. Nhân dịp Kỷ niệm 30 năm Thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh, xin kính mời Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ và tiệc mừng ở hội trường lớn vào Chúa Nhật ngảy 24 tháng 3. Đây cũng là dịp để các em tri ân và cảm tạ quý Cộng Đoàn đã nâng đỡ các em trong nhiều năm qua.

5. Nhằm giúp cho quý phụ huynh có khái niệm thêm về hệ thống giáo dục ở public school. Cũng như là tìm hiểu và giúp các em giảm căng thẳng trong việc học hành……vv…

Trường Việt Ngữ kính mời Cộng Đoàn  tham dự một buổi hội thảo rất có ý nghĩa vào: Chúa Nhật,ngày 31 tháng 3 từ 9:00am đến 12:00pm  - phòng 201.

Buổi thuyết trình sẽ do Dr. Renea Bryant và cô Debbie Phạm là những giáo viên của học khu Anaheim đến chia xẻ.
         
6. Cộng Đoàn sẽ có Buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Chay vào Thứ Bảy ngày    06 tháng 04 từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn sẽ giảng thuyết với chủ đề "Thánh Thể và Tòa Thương Xót".  Kính xin Cộng Đoàn để dành ngày này đến tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019

1. Hội Đồng Mục Vụ sẽ có buổi họp vào tối  thứ Ba, ngày 12 tháng 03 lúc 7:30 tối tại phòng A. Kính mời quý anh chị Trưởng của các hội đoàn/ca đoàn/ban nghành đến tham dự.

2. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 13 tháng 03. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự. 

3. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 15 tháng   03 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để  cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

4. Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.
        
5. Cộng Đoàn sẽ có Buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Chay vào Thứ Bảy ngày 06 tháng 04 từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn   sẽ giảng thuyết với chủ đề "Thánh Thể và Tòa Thương Xót".  Kính xin Cộng Đoàn để dành ngày này đến tham dự

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2019

1. Thứ Tư, ngày 06 tháng 03, 2019 - Lễ Tro. Thánh lễ lúc 6:30PM. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

2. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Năm đầu tháng, ngày 07 tháng 03 tại phòng A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự. 

3. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 08 tháng   03 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 25 tháng 02 lúc 7giờ tối tại phòng A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 01 tháng 03, Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm  Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 03, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng tham dự..

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2019

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 13     tháng 02. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự..

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2019

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Tư đầu tháng, ngày 06 tháng 02 tại phòng A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự mừng Tết Tân Niên Kỷ Hợi.

2. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Kỷ Hợi sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 08 tháng 02, 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình  trước tiệc từ 6:30PM đến 7:15PM.

Giá vé là $35 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin mua vé từ chị Quế, anh chị trong Ban Thường Vụ và quý anh chị Trưởng của các hội đoàn. 

3. Chúa Nhật ngày 10 tháng 02, 2019 - Thánh Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ nhận đặt hàng Tết trước và sau Thánh Lễ. Kính mời quý Cộng Đoàn ủng hộ.

2. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Kỷ Hợi sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 08 tháng 02, 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình trước tiệc.

Giá vé là $35 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin mua vé từ chị Quế, anh chị trong Ban Thường Vụ và quý anh chị Trưởng của các hội đoàn. 

Xin quý hội đoàn, quý bác và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh. Buổi tổng dợt văn nghệ vào tối thứ Ba, ngày 29 tháng 01, 2019 lúc 7:00PM tại phòng A.

3. Chúa Nhật ngày 10 tháng 02, 2019 - Thánh Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ     Hai, ngày 14 tháng 01 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Hội Đồng Mục Vụ sẽ có buổi họp vào tối  thứ Ba, ngày 15 tháng 01 lúc 7:30 tối tại phòng A. Kính mời quý anh chị Trưởng của các hội đoàn/ca đoàn/ban nghành đến tham dự.

3. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ nhận đặt hàng Tết trước và sau Thánh Lễ.   Kính mời quý Cộng Đoàn ủng hộ.

4. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Kỷ Hợi sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 08 tháng 02, 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình trước tiệc.

Giá vé là $35 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin mua vé từ chị Quế, anh chị trong Ban Thường Vụ và quý anh chị Trưởng của các hội đoàn. 

Xin quý hội đoàn, quý bác và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh. Buổi tổng dợt văn nghệ vào tối thứ Ba, ngày 29 tháng 01, 2019 lúc 7:00PM tại phòng A.

5. Chúa Nhật ngày 10 tháng 02, 2019 - Thánh Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 02 tháng 01 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và     quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 04 tháng 01, Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 05 tháng 01, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2018

1. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh sẽ vào tối Thứ Hai ngày 24 tháng 12 và bắt đầu đúng 8:00PM tối với Chương trình Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Kính mời quý  Cộng Đoàn đến tham dự và xin đến sớm để có chỗ đậu xe.

2. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ  Hai, ngày 17 tháng 12 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Gia Đình Nazareth thân mến mời các thành viên và thân hữu đến tham dự  buổi sinh hoạt chung sẽ được tổ chức vào 7:00 tối Thứ Sáu ngày 21, tháng 12 tại phòng họp A.

3. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh sẽ vào tối Thứ Hai ngày 24 tháng 12 và bắt đầu đúng 8:00PM tối với Chương trình Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Kính mời quý  Cộng Đoàn đến tham dự và xin đến sớm để có chỗ đậu xe.

4. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 12     tháng 12. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh sẽ vào tối Thứ Hai ngày 24 tháng 12 và bắt đầu đúng 8:00PM tối với Chương trình Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Kính mời quý  Cộng Đoàn đến tham dự và xin đến sớm để có chỗ đậu xe.

3. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018

1. Thứ Tư, ngày 05 tháng 12 lúc 7 tối, Giáo Xứ có giờ Chầu Thánh Thể chung với các sắc dân trong Giáo Xứ trong nhà thờ. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

2. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Tư đầu tháng, ngày 05 tháng 12 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

3. Cộng Đoàn sẽ không có Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng này, ngày 07 tháng   12.

4. Để chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh sắp tới, Cộng Đoàn sẽ có buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội vào Thứ Bảy ngày 08 tháng 12 lúc 9:00 sáng đến 2:00 chiều tại  Hội Trường lớn  Đức Cha Nguyễn Thái Thành sẽ giảng thuyết.         

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ Buộc) sẽ bắt đầu lúc 2:00PM tại Hội Trường lớn. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự

5. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018

1. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 01 tháng 12, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự.

2. Để chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh sắp tới, Cộng Đoàn sẽ có buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội vào Thứ Bảy ngày 08 tháng 12 lúc 9:00 sáng đến 2:00 chiều tại Hội Trường lớn. Đức Cha Nguyễn Thái Thành sẽ giảng thuyết.

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ Buộc) sẽ bắt đầu lúc 2:00PM tại Hội Trường lớn. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự

3. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================