Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

Chúa Nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2018

1.  Hội Đồng Mục Vụ sẽ có buổi họp vào tối  thứ Ba, ngày 13 tháng 11 lúc 7:30 tối tại phòng A. Kính mời quý thành viên đến tham dự.

2. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 14 tháng 11. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

3. Chúa Nhật ngày 18 tháng 11, kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Lễ Các  Thánh Tử Đạo Việt Nam tại UCI Bren Event Center từ 9:00 sáng đến 1:00     trưa.

4. Thứ Năm ngày 22 tháng 11 lúc 9:00 sáng Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ St. Nicholas. Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mua và phát 600 ổ bánh mì sau Thánh Lễ.  Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

5. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2018

1.  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 07 tháng 11 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và  quý anh đến tham dự.

2. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018

1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 02 tháng 11,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc       7:15PM tối. Cha Quản Nhiệm Trương Quyền sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các   linh hồn, đặc biệt là những người thân của chúng ta về nhà Chúa trong năm qua.

Sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự

2. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018

1. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng Kỷ Niệm 35  Năm Thành Lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 10. Xin quý hội đoàn, ca đoàn và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh (714-200-9779).

Xin quý Cộng Đoàn có mặt tại Hội Trường lớn lúc 4:15PM để chuẩn bị cho Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ lúc 4:30PM.

         Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ Dâng Hoa kính Đức Mẹ trước Thánh Lễ.
         Sau Thánh Lễ sẽ có Tiệc Mừng tại Hội Trường Lớn.

2. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2018

1. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc kinh Chuỗi Mân Côi, Living Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối thứ Hai mai, ngày 15 tháng 10, lúc 7:00PM.

2. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 15 tháng 10 ngay sau giờ đọc kinh Chuỗi Mân Côi với Giáo Xứ tại  phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

3. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ và Tiệc Mừng Kỷ Niệm 35    Năm Thành Lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 10. Xin quý hội đoàn và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với   anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh (714-200-9779)

4. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.
        

Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để       gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

5. Kính mời quý Cộng Đoàn lấy tờ Tin Yêu Cộng Đoàn, Bản Tin Giáo Xứ và Hiệp Thông để biết thêm về những sinh hoạt của Cộng Đoàn và Cộng Đồng.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 10     tháng 10. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2.  Thứ Sáu ngày 12 tháng 10: Tĩnh Tâm với chủ đề “Tinh Thần Phục Vụ   Theo Đường Hướng Của Giáo Hội” cho các thành viên đang phục vụ trong Cộng Đoàn trong nhà thờ từ  7:30PM đến 9:00PM. Quý bác và quý anh chị  đang phục   vụ trong các ban ngành xin mời đến tham dự.

3. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc kinh Chuỗi Mân Côi, Living Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối thứ Hai, ngày 15 tháng 10, lúc 7:00PM.

4. Đặc San 35 Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng      góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
        (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
        (c) Đề tài tự do.


Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để  gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

5. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 10. Xin  quý Cộng Đoàn có mặt tại  Hội Trường lớn lúc 4:15PM để chuẩn bị cho Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ lúc 4:30PM. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ Dâng Hoa kính Đức Mẹ trước Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ sẽ có Tiệc Mừng tại Hội Trường Lớn.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 9 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 03 tháng 10 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 05 tháng 10,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc  7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 06 tháng 10, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng đoàn cùng   tham  dự.

4.  Thứ Sáu ngày 12 tháng 10: Tĩnh Tâm với chủ đề “Tinh Thần Phục Vụ Theo Đường Hướng Của Giáo Hội” cho các thành viên đang phục vụ trong Cộng Đoàn trong nhà thờ từ  7:30PM đến 9:00PM. Các đối tượng đang phục  vụ trong các ban ngành xin mời đến tham dự.

5. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc kinh Chuỗi Mân Côi, Living  Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối thứ Hai, ngày 15 tháng 10, lúc 7:00PM.

6. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 10. Xin  quý Cộng Đoàn có mặt tại  Hội Trường lớn lúc 4:15PM để chuẩn bị cho Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ lúc 4:30PM. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ Dâng Hoa kính Đức Mẹ trước Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ sẽ có Tiệc Mừng tại Hội Trường Lớn.

 7. Đặc San 35 Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng      góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
        (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
        (c) Đề tài tự do.


Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để  gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 9 năm 2018

1. Thứ Sáu ngày 12/10/2018: Tĩnh Tâm với chủ đề “Tinh Thần Phục Vụ   Theo Đường Hướng Của Giáo Hội” cho các thành viên đang phục vụ trong   Cộng Đoàn tại Hội Trường Lớn từ  7:30PM đến 9:00PM. Các đối tượng đang       phục vụ trong các ban ngành xin mời đến tham dự.
        
2. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 10. Xin  quý Cộng Đoàn có mặt tại  Hội Trường lớn lúc 4:15PM để chuẩn bị cho Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ lúc 4:30PM. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ Dâng Hoa kính Đức Mẹ trước Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ sẽ có Tiệc Mừng tại Hội Trường Lớn.

 3. Đặc San 35 Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng      góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để  gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 16 tháng 9 năm 2018

1.    Ban Giáo Lý Dự Tòng xin kính mời những ai muốn giáo nhập Đạo Công Giáo và xin Cộng Đoàn dân Chúa giới thiệu những người muốn theo Đạo, hãy ghi danh với Cha Quản Nhiệm Trương Quyền, Thầy Sáu Trần Quý Châu và cô chú Nhuệ Nhi. Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào tháng 09. Xin kính mời.
        
2. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 17 tháng 19 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

3. Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup sẽ tổ chức buổi Picnic và mừng Tết Trung Thu vào chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 09 tại Laguna Niguel Regional Park, shelter #3, từ 2:00 trưa đến 8:00 tối.  Xin kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 9 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 12 tháng 09. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. Ban Giáo Lý Dự Tòng xin kính mời những ai muốn giáo nhập Đạo Công Giáo và xin Cộng Đoàn dân Chúa giới thiệu những người muốn theo Đạo, hãy ghi danh với Cha Quản Nhiệm Trương Quyền, Thầy Sáu Trần Quý Châu và cô chú Nhuệ Nhi. Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào tháng 09. Xin kính mời.

3. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá do Dòng Mến Thánh Giá tổ chức vào tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 09 từ 5:00PM đến 9:30PM tại nhà thờ St Columban. Cha Vũ Thế Toàn và Cha Trẩn Benjamin   giảng thuyết với chủ để "Cùng Mẹ Maria Dưới Chân Thánh Giá". Kính mời    quý Cộng Đoàn đến tham dự.

4. Giáo xứ St Nicholas có tổ chức buổi "Unity We Celebrate" vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 09 từ 5:00 chiều đến 8:00 tối trong Hội trường lớn. Các em Việt Nam sẽ đóng góp tiết mục văn nghệ. Đây là một dịp tạo tình thân cùng      với các sắc dân bạn trong giáo xứ. Kính mời quý Cộng     Đoàn đến tham dự để ủng hộ các em.

5. Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup sẽ tổ chức buổi Picnic và mừng Tết Trung Thu vào chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 09 tại Laguna Niguel Regional Park, shelter #3, từ 2:00 trưa đến 8:00 tối.  Xin kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự.

 

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 9 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Tư đầu tháng, ngày 05 tháng 09 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và     quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 07 tháng 09,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Ban Giáo Lý Dự Tòng xin kính mời những ai muốn giáo nhập Đạo Công Giáo và xin Cộng Đoàn dân Chúa giới thiệu những người muốn theo Đạo, hãy ghi danh với Cha Quản Nhiệm Trương Quyền, Thầy Sáu Trần Quý Châu và cô chú Nhuệ Nhi. Lớp Giáo Lý Dự Tòng sẽ khai giảng vào tháng 09. Xin kính mời.
        
4. Liên trường: Giáo Lý, Trường Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 09 tháng 09 bắt đầu lúc 1:30PM tại hội trường trên lầu. Xin quý phụ huynh khuyến khích và đưa con em mình đến.

5. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá mừng 350 năm Kỷ Niệm thành lập Dòng Mến Thánh Giá vào tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 09 từ 5:00PM đến 9:30PM tại nhà thờ St Columban. Cha Vũ Thế Toàn và Cha Trẩn Benjamin giảng thuyết với chủ để "Cùng Mẹ Maria Dưới Chân Thánh Giá". Kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự.

6. Giáo xứ St Nicholas có tổ chức buổi "Unity We Celebrate" vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 09 từ 5:00 chiều đến 8:00 tối trong Hội trường lớn. Các em Việt Nam sẽ đóng góp tiết mục văn nghệ. Đây là một dịp tạo tình thân cùng với các sắc dân bạn trong giáo xứ. Kính mời quý Cộng     Đoàn đến tham dự để  ủng hộ các em

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8 năm 2018

1. Hội Đồng Mục Vụ sẽ có buổi họp vào tối  thứ Ba, ngày 28 tháng 08 lúc 7:30 tối tại phòng A. Kính mời quý thành viên đến tham dự.
        
2. Liên trường: Giáo Lý, Trường Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ khai giảng vào Chúa Nhật ngày 09 tháng 09 bắt đầu lúc 1:30PM tại hội trường trên lầu. Xin quý phụ huynh khuyến khích và đưa con em mình đến.

3. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá mừng 350 năm Kỷ Niệm thành lập Dòng Mến Thánh Giá vào tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 09 từ 5:00PM đến 9:30PM tại nhà thờ St Columban. Cha Vũ Thế Toàn và Cha Trẩn Benjamin giảng thuyết với chủ để "Cùng Mẹ Maria Dưới Chân Thánh Giá". Kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự.

4. Giáo xứ St Nicholas có tổ chức buổi "Unity We Celebrate" vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 09 từ 5:00 chiều đến 8:00 tối trong Hội trường lớn. Các em Việt Nam sẽ đóng góp tiết mục văn nghệ. Đây là một dịp tạo tình thân cùng với các sắc dân bạn trong giáo xứ. Kính mời quý Cộng     Đoàn đến tham dự để  ủng hộ các em
        
5. Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup sẽ tổ chức buổi Picnic và mừng Tết Trung Thu vào chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 09 tại Laguna Niguel Regional Park, shelter #3, từ 2:00 trưa đến 8:00 tối.  Xin kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai,  ngày 20 tháng 08 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.
        
3. Liên trường sẽ có 2 buổi ghi danh học cho niên khóa 2018-2019 vào:

         Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn
         Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn

3. Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Gíup sẽ tổ chức buổi Picnic và mừng Tết  Trung Thu vào chiều thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 tại Laguna Niguel Regional   Park, shelter #3, từ 2:00 trưa đến   8:00 tối.  Xin kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 12 tháng 8 năm 2018

1. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời   (lễ buộc) lúc 7:30 tối Thứ Tư ngày 15 tháng 08..

2. Gia Đình Nazareth thân mến mời quý thành viên và thân hữu tham dự buổi      sinh hoạt chung vào chiều thứ Sáu, ngày 17, tháng 08 vào lúc 7 giờ chiều tại phòng họp A. Thân mến và kính mời.

3. Liên trường sẽ có 2 buổi ghi danh học cho niên khóa 2018-2019 vào:

         Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn
         Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 08     tháng 08. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. Gia Đình Nazareth thân mến mời quý thành viên và thân hữu tham dự buổi      sinh hoạt chung vào chiều thứ Sáu, ngày 17, tháng 08 vào lúc 7 giờ chiều tại phòng họp A. Thân mến và kính mời.

3. Liên trường sẽ có 2 buổi ghi danh học cho niên khóa 2018-2019 vào:

         Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn
         Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn.

Kính mời quý phụ huynh đến ghi danh cho các em vào 2 Chúa Nhật nói trên.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 7 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 01 tháng 08 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 03 tháng 08,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc     7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng về Thánh Thư  của Thánh Phao-Lô. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 04 tháng 08, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự.

4. Liên trường sẽ có 2 buổi ghi danh học cho niên khóa 2018-2019 vào:

         Chúa Nhật, ngày 19 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn
         Chúa Nhật, ngày 26 tháng 8, từ 2:00PM đến 4:45PM tại Hội Trường lớn.


Kính mời quý phụ huynh đến ghi danh cho các em vào 2 Chúa Nhật nói trên.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 16 tháng 07 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn  nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm.

Cho đến hôm nay thì Cộng Đoàn đã nhận được số tiền hứa là $176,139.00 (79.16%) với số gia đình đóng góp là 91 gia đình (75.86%)
        

         Chân thành cám ơn đến tất cả quý Ân Nhân và tha thiết xin mỗi gia đình tín  hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 11 tháng 7. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. LN Cursillo cộng đoàn ĐMHCG/Saddleback , Kính mời quý anh chị  tham dự Buổi Ultreya Liên Nhóm vào Thứ Bảy ngày 14 tháng 7 lúc 8:00 AM tại phòng A, với Chủ Đề: "Những Thách Đố Về Mục Vụ Gia Đình", sẽ do nhóm Assisi điều hợp. Ultreya LN thường sinh hoạt vào ngày thứ Bảy tuần Thứ Hai trong tháng.

3. Đại Ultreya Picnic do PT Cursillo Ngành VN được tổ chức tại Mile Square Regional Park, 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 (the Forest shelter) vào Chúa Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018 từ 8 giờ 30 sáng đến 3 giờ chiều. Thánh lễ sẽ do Cha Linh Hướng cử hành lúc 10 giờ sáng. Thân mời quý Anh Chị trong cộng đồng và Liên Nhóm Cursillo cùng gia đình và bạn hữu tham dự. Đây là dịp để mọi người hàn huyên, gặp gỡ và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống Ngày Thứ Tư.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2018

1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 6 tháng 07,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng về Thánh Thư  của Thánh Phao-Lô. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

         2. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 07 tháng 07, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự.         

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 18 tháng 06 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 26 từ thứ Sáu ngày 22 đến Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 tại Trung Tâm Công Giáo. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 13 tháng 06. Tháng 06 là tháng Trọng Kính Thánh Tâm Chúa nên kính mời Cộng   Đoàn cùng tham dự.

2. Gia Đình Nazareth thân mến mời quý thành viên và thân hữu tham dự buổi sinh hoạt chung vào chiều thứ Sáu, ngày 15, tháng 06 vào lúc 7 giờ chiều tại phòng họp A. Thân mến và kính mời.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 06 tháng 06 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

2. Xin Cộng Đoàn lấy tờ Tin Yêu, Hiệp Thông và Bản Tin của Giáo Xứ để biết thêm về những sinh hoạt của Cộng Đồng và Giáo Xứ.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 27 tháng 5 năm 2018

1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 01 tháng 06,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc  7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng về Thánh Thư  của Thánh Phao-Lô. Kính mời quý Cộng  Đoàn tham dự.

2. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 06, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự.

3. Giáo xứ St Nicholas kính mời quý giáo dân Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu    Giúp tham gia vào Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Mọi thắc mắc và ghi danh,   xin gặp chị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Kiều Kim Ngân 949-637-0530.

4. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 26 từ thứ Sáu ngày 22 đến Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 tại   Trung Tâm Công Giáo. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai,  ngày 21 tháng 04 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham        dự.

 2. Thánh Lễ Chúa Nhật tuần sau, ngày 27 tháng 5, các em Thiếu Nhi Thánh   Thể sẽ dâng hoa kính Đức Mẹ bắt đầu lúc 4:45PM. Kính mời quý Cộng Đoàn    đến sớm xem và ủng hộ các em.

3. Giáo xứ St Nicholas kính mời quý giáo dân Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu    Giúp tham gia vào Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Mọi thắc mắc và ghi danh,   xin gặp chị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Kiều Kim Ngân 949-637-0530.

4. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 26 từ thứ Sáu ngày 22 đến Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 tại   Trung Tâm Công Giáo. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018

1. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc Chuỗi Mân Côi, Living Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối thứ Hai ngày mai, ngày 14 tháng 05, lúc 7:00PM

2. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 26 từ thứ Sáu ngày 22 đến Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 tại   Trung Tâm Công Giáo. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 6 tháng 5năm 2018

1. Kính mời quý bác và quý anh chị trong Hội Đồng Mục Vụ tham dự buổi họp vào tối thứ Ba, ngày 8 tháng 5 lúc 7:30PM tại phòng họp A.

2. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 09 tháng 05. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự..

3. Thánh Lễ Chúa Nhật tuần sau, ngày 13 tháng 05 cũng là ngày Hiền Mẫu.  Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ múa dâng hoa Đức Mẹ lúc 5PM và tặng hoa cho các bà mẹ sau Thánh Lễ. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

4. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc Chuỗi Mân Côi, Living Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối thứ Hai tuần sau, ngày 14 tháng 05, lúc 7:00PM

 5. Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Giáo Phận Orange sẽ tổ chức Khóa Canh Tân Đặc Sủng kỳ 26 từ thứ Sáu ngày 22 đến Chúa Nhật ngày 24 tháng 6 tại   Trung Tâm Công Giáo. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.  Mọi chi tiết xin liên lạc với anh chị Linh-Hằng 949-627-5377.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 4 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM  tối thứ Tư đầu tháng, ngày 02 tháng 05 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 04 tháng 05,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc  7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng về Thánh Thư  của Thánh Phao-Lô. Kính mời quý Cộng  Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 05 tháng 05, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 22 tháng 4 năm 2018

1. Trong tâm tình mừng Đức Kitô Phục Sinh, Người đã hiện ra và đồng         hành với các Môn đệ, Cha Quản Nhiệm và Cộng Đoàn sẽ dâng Thánh Lễ đặc biệt cho quý anh chị đang đau ốm cũng như đồng hành với quý gia  đình vào tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 lúc 7:30PM trong nhà thờ. Trong thánh lễ sẽ có nghi thức xức dầu cho những người bệnh. Kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự và cầu nguyện cho những anh chị em đang đau yếu.

2. Xin Cộng Đoàn lấy tờ Tin Yêu, Hiệp Thông, và Bản Tin của Giáo Xứ để  biết thêm về những sinh hoạt của Cộng Đồng và của Giáo Xứ.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 16 tháng 04 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Gia Đình Nazareth thân mời quý thành viên và thân hữu đến tham dự buổi sinh hoạt chung vào tối thứ Sáu lúc 7giờ, ngày 20, tháng 04 tại phòng họp A.    Chân thành thân mời và rất mong sự hiện diện của quý Anh Chị và thân hữu.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 4 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 11 tháng 04. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 4 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 04 tháng 04 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và  quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 06 tháng 04,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng về Thánh Thư  của Thánh Phao-Lô. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 07 tháng 04, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 tối. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 3 năm 2018

1. Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 03, Thánh Lễ bắt đầu lúc 6:00PM.

2. Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30 tháng 03. Xin quý  Cộng Đoàn tập họp tại Hội Trường lớn lúc 4:45PM. Ngắm Đàng Thánh Giá sẽ bắt đầu lúc 5:00PM từ Hội Trường Lớn.

3. Lễ Vọng Phục Sinh vào chiều Thứ Bảy ngày 31 tháng 03 lúc 7:30PM. Năm nay Cộng Đoàn rất vui mừng được đón mừng chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu Duyên Trần là con Chúa. Kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự để cùng đồng hành và chung vui với chị Duyên Trần được lãnh nhận bí tích nhiệm       mầu này.

4. Lễ Phục Sinh vào Chúa Nhật ngày 01 tháng 04 lúc 5:00PM

        

5.  Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra  vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý  Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.

        

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2018

1. Hội Đồng Mục Vụ sẽ có phiên họp vào lúc 7:30 tối Thứ Ba ngày 20 tháng   03 tại phòng B. Kính mời quý bác và quý anh chị tham dự

2. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 23 tháng 03  lúc 8:00 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để   cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

3. Chúa Nhật tuần sau Lễ Lá ngày 25 tháng 03. Cuộc rước lá sẽ bắt đầu lúc 4:30PM từ Hội Trường Lớn.

4. Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 29 tháng 03, Thánh Lễ bắt đầu lúc 6:00PM.

5. Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30 tháng 03. Xin quý  Cộng Đoàn tập họp tại Hội Trường lớn lúc 4:45PM. Ngắm Đàng Thánh Giá sẽ bắt đầu lúc 5:00PM từ Hội Trường Lớn

6.  Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp   cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý    Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 14 tháng 03. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự

2. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 16 tháng 03 lúc 8:30 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để   cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

3.  Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra  vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp   cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý    Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.
        
4. Cộng Đoàn sẽ có Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay vào Thứ Bảy ngày 17 tháng 03  từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Linh Mục Phaolo Trịnh Minh Thái sẽ giảng    thuyết. Kính xin Cộng Đoàn để dành ngày này đến tham dự

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 3 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM  tối thứ Tư đầu tháng, ngày 07 tháng 03 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự

2. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 09 tháng 03 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để cảm     nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

3.  Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra  vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp   cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý    Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.
        
4. Cộng Đoàn sẽ có Buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay vào Thứ Bảy ngày 17 tháng 03 từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Linh Mục Phaolo Trịnh Minh Thái sẽ giảng    thuyết. Kính xin Cộng Đoàn để dành ngày này đến tham dự
        
5. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được    quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm.

Chân thành cám ơn đến tất cả quý Ân Nhân và tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào

=======================o0o=======================