Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019

1. Hội Đồng Mục Vụ sẽ có buổi họp vào tối  thứ Ba, ngày 12 tháng 03 lúc 7:30 tối tại phòng A. Kính mời quý anh chị Trưởng của các hội đoàn/ca đoàn/ban nghành đến tham dự.

2. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 13 tháng 03. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự. 

3. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 15 tháng   03 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để  cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

4. Trong suốt Mùa Chay, Cộng Đoàn sẽ có Hộp Tình Thương tại các cửa ra vào. Hộp Tình Thương có mục đích giúp cho Cộng Đoàn có phương tiện giúp cho các Cha các Sơ về hưu, những người bất hạnh vô gia cư. Kính xin quý Cộng Đoàn rộng lòng giúp cho.
        
5. Cộng Đoàn sẽ có Buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội Mùa Chay vào Thứ Bảy ngày 06 tháng 04 từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Sơn   sẽ giảng thuyết với chủ đề "Thánh Thể và Tòa Thương Xót".  Kính xin Cộng Đoàn để dành ngày này đến tham dự

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 3 tháng 3 năm 2019

1. Thứ Tư, ngày 06 tháng 03, 2019 - Lễ Tro. Thánh lễ lúc 6:30PM. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

2. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Năm đầu tháng, ngày 07 tháng 03 tại phòng A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự. 

3. Cộng Đoàn sẽ có Ngắm Đàng Thánh Giá vào tối Thứ Sáu ngày 08 tháng   03 lúc 8 giờ tối trong nhà thờ. Kính mời Cộng Đoàn cố gắng đến tham dự để cảm nghiệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 2 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ Hai, ngày 25 tháng 02 lúc 7giờ tối tại phòng A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 01 tháng 03, Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm  Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 02 tháng 03, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng tham dự..

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2019

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 13     tháng 02. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự..

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 3 tháng 2 năm 2019

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Tư đầu tháng, ngày 06 tháng 02 tại phòng A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự mừng Tết Tân Niên Kỷ Hợi.

2. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Kỷ Hợi sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 08 tháng 02, 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình  trước tiệc từ 6:30PM đến 7:15PM.

Giá vé là $35 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin mua vé từ chị Quế, anh chị trong Ban Thường Vụ và quý anh chị Trưởng của các hội đoàn. 

3. Chúa Nhật ngày 10 tháng 02, 2019 - Thánh Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ nhận đặt hàng Tết trước và sau Thánh Lễ. Kính mời quý Cộng Đoàn ủng hộ.

2. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Kỷ Hợi sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 08 tháng 02, 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình trước tiệc.

Giá vé là $35 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin mua vé từ chị Quế, anh chị trong Ban Thường Vụ và quý anh chị Trưởng của các hội đoàn. 

Xin quý hội đoàn, quý bác và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh. Buổi tổng dợt văn nghệ vào tối thứ Ba, ngày 29 tháng 01, 2019 lúc 7:00PM tại phòng A.

3. Chúa Nhật ngày 10 tháng 02, 2019 - Thánh Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2019

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ     Hai, ngày 14 tháng 01 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Hội Đồng Mục Vụ sẽ có buổi họp vào tối  thứ Ba, ngày 15 tháng 01 lúc 7:30 tối tại phòng A. Kính mời quý anh chị Trưởng của các hội đoàn/ca đoàn/ban nghành đến tham dự.

3. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ nhận đặt hàng Tết trước và sau Thánh Lễ.   Kính mời quý Cộng Đoàn ủng hộ.

4. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Kỷ Hợi sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 08 tháng 02, 2019 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình trước tiệc.

Giá vé là $35 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Xin mua vé từ chị Quế, anh chị trong Ban Thường Vụ và quý anh chị Trưởng của các hội đoàn. 

Xin quý hội đoàn, quý bác và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh. Buổi tổng dợt văn nghệ vào tối thứ Ba, ngày 29 tháng 01, 2019 lúc 7:00PM tại phòng A.

5. Chúa Nhật ngày 10 tháng 02, 2019 - Thánh Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 02 tháng 01 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và     quý anh đến tham dự.

2. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 04 tháng 01, Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng thuyết. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

3. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 05 tháng 01, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính   Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng Đoàn cùng tham dự.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 23 tháng 12 năm 2018

1. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh sẽ vào tối Thứ Hai ngày 24 tháng 12 và bắt đầu đúng 8:00PM tối với Chương trình Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Kính mời quý  Cộng Đoàn đến tham dự và xin đến sớm để có chỗ đậu xe.

2. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai thứ  Hai, ngày 17 tháng 12 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Gia Đình Nazareth thân mến mời các thành viên và thân hữu đến tham dự  buổi sinh hoạt chung sẽ được tổ chức vào 7:00 tối Thứ Sáu ngày 21, tháng 12 tại phòng họp A.

3. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh sẽ vào tối Thứ Hai ngày 24 tháng 12 và bắt đầu đúng 8:00PM tối với Chương trình Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Kính mời quý  Cộng Đoàn đến tham dự và xin đến sớm để có chỗ đậu xe.

4. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 12     tháng 12. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh sẽ vào tối Thứ Hai ngày 24 tháng 12 và bắt đầu đúng 8:00PM tối với Chương trình Hoạt Cảnh Giáng Sinh. Kính mời quý  Cộng Đoàn đến tham dự và xin đến sớm để có chỗ đậu xe.

3. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 12 năm 2018

1. Thứ Tư, ngày 05 tháng 12 lúc 7 tối, Giáo Xứ có giờ Chầu Thánh Thể chung với các sắc dân trong Giáo Xứ trong nhà thờ. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

2. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM tối thứ Tư đầu tháng, ngày 05 tháng 12 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

3. Cộng Đoàn sẽ không có Thánh Lễ Thứ Sáu đầu tháng này, ngày 07 tháng   12.

4. Để chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh sắp tới, Cộng Đoàn sẽ có buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội vào Thứ Bảy ngày 08 tháng 12 lúc 9:00 sáng đến 2:00 chiều tại  Hội Trường lớn  Đức Cha Nguyễn Thái Thành sẽ giảng thuyết.         

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ Buộc) sẽ bắt đầu lúc 2:00PM tại Hội Trường lớn. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự

5. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018

1. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 01 tháng 12, Cộng đoàn có giờ đọc kinh Kính Đức Mẹ Fatima tại phòng A lúc 7:00 PM. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự.

2. Để chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh sắp tới, Cộng Đoàn sẽ có buổi Tĩnh Tâm và Giải Tội vào Thứ Bảy ngày 08 tháng 12 lúc 9:00 sáng đến 2:00 chiều tại Hội Trường lớn. Đức Cha Nguyễn Thái Thành sẽ giảng thuyết.

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lễ Buộc) sẽ bắt đầu lúc 2:00PM tại Hội Trường lớn. Kính mời quý Cộng đoàn cùng tham dự

3. Đặc San 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. Kính mời quý Cộng Đoàn đóng góp bài vờ, thơ nhạc, hình vẽ, gia chánh... với chủ đề:

        (a) “35 Năm Phục Vụ Trong Yêu Thương”,
         (b) “Đáp Lời Mời Gọi” để phục vụ giáo xứ, Cộng Đoàn, và tha nhân
         (c) Đề tài tự do.

        
Kính xin gởi bài vở về hộp thư cdducmehcg@gmail.com. Thời hạn chót để gởi bài về là Thứ Sáu, ngày 28/12/2018.

=======================o0o=======================