Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 08 tháng 11. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được    quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin đề nghị mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng   Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 08     tháng 11. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được    quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin đề nghị mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng   Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 10 năm 2017

1. Thứ Tư, ngày 1 tháng 11. Lễ Các Thánh Nam Nữ (Lễ Buộc). Thánh lễ   vào lúc 7:30PM tối tại nhà thờ St Nicholas. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

2. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng ngay sau Thánh Lễ Các Thánh Nam Nữ tại phòng họp A. Kính mời Cha Quản Nhiệm Trương Quyền và quý bác và quý anh đến tham dự.

 3. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 03 tháng 11,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15 tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng về các Thánh Thư  của Thánh Phao-Lô.  Kính mời quý Cộng   Đoàn tham dự.

4. Thứ Bảy, ngày 04 tháng 11 giáo xứ có Thánh Lễ Memorial Mass lúc 9:00AM sáng.

5. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin đề nghị mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

6. Xin Cộng Đoàn lấy tờ Hiệp Thông, tờ Tin Yêu và Bản Tin của Giáo Xứ để biết thêm về những sinh hoạt của Cộng Đồng và của Giáo Xứ.  

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017

1. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin đề nghị mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

2. Xin Cộng Đoàn lấy tờ Hiệp Thông, tờ Tin Yêu và Bản Tin của Giáo Xứ để biết thêm về những sinh hoạt của Cộng Đồng và của Giáo Xứ.  

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2017

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai Thứ Hai, ngày 16 tháng 10 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời Cha Quản Nhiệm Trương Quyền và quý chị đến tham dự.

2. Buổi Tổng Dợt cho Tiệc mừng Bổn Mạng của Cộng Đoàn sẽ được bắt đằu từ 7:00 tối đến 9:00 Thứ Tư ngày 18 tháng 10, 2017 . Kính mời quý bác, quý anh chị cùng các em sẽ đóng góp trong chương trình văn nghệ tới tập với ban nhạc tại phòng họp A.

3. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Tiệc mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn vào chiều thứ Sáu ngày 20 tháng 10 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Giá vé là $30 cho người lớn, $15 cho các em. Xin mua vé từ chị Quế, anh Tân, chị Ngân, anh Hoà, chị Tuyết Hoa, cô Mỹ Hạnh và anh Thành.

4. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Hằng Cứu Giúp sẽ vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 10. Xin quý Cộng Đoàn có mặt tại   Hội Trường lớn lúc 4:15PM để chuẩn bị cho Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ lúc 4:30PM.

5. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin đề nghị mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

6. Xin Cộng Đoàn lấy tờ Hiệp Thông, tờ Tin Yêu và Bản Tin của Giáo Xứ để biết thêm về những sinh hoạt của Cộng Đồng và của Giáo Xứ.                 

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 10 năm 2017

1. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự buổi đọc Chuỗi Mân Côi, Living Rosary, với giáo xứ Unity Group vào tối mai thứ Hai, ngày 09 tháng 10, lúc 7:00PM.

2. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 11 tháng 10. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

3. Tháng 10 là tháng cuối cùng để Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nước Bồ Đào Nha vào Tối Thứ Sáu ngày 13 tháng 10. Để được lãnh ơn toàn xá, cộng đoàn sẽ có giờ giải tội từ 6:00PM tại các toà giải tội trong nhà thờ.  Cuộc rước kiệu Mẹ Fatima, lần chuỗi Mân Côi bắt đầu lúc 7:00 tối tại tượng Đức Mẹ ngoài trời bên phía parking nhỏ và tiến vào trong cung thánh. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ múa dâng hoa và sẽ có Thánh Lễ.

4. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Tiệc mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn vào chiều thứ Sáu ngày 20 tháng 10 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Giá    vé là $30 cho người lớn, $15 cho các em. Xin mua vé từ chị Quế, anh Tân,    chị Ngân, anh Hoà, chị Tuyết Hoa, cô Mỹ Hạnh và anh Thành.

5. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Hằng Cứu  Giúp sẽ vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 10. Xin quý Cộng Đoàn có mặt tại   Hội Trường lớn lúc 4:15PM để chuẩn bị cho Cuộc Rước Kiệu Đức Mẹ lúc 4:30PM.

6. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

7. Xin Cộng Đoàn lấy tờ Hiệp Thông, tờ Tin Yêu và Bản Tin của Giáo Xứ để biết thêm về những sinh hoạt của Cộng Đồng và của Giáo Xứ

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 1 tháng 10 năm 2017

1 Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

2. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15 tối thứ Tư đầu tháng, ngày 4 tháng 10 tại phòng họp A. Kính mời Cha Quản Nhiệm Trương Quyền và quý bác và quý anh đến tham dự.

3. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 06 tháng 10,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15 tối và sau Thánh Lễ có học hỏi Kinh Thánh do Cha Quản Nhiệm Trương Quyền giảng về các Thánh Thư  của Thánh Phao-Lô.  Kính mời quý Cộng   Đoàn tham dự.

 4. Thứ Bảy, ngày 07 tháng 10, Thánh Lễ lúc 4:00PM Đức Giám Mục Kevin Vann sẽ làm lễ nhậm chức Cha Chánh Xứ cho Cha George Blais. Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc trà tại Hội Trường lớn. Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự

        5. Năm nay, Cộng Đoàn sẽ tổ chức Tiệc mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn vào chiều thứ Sáu ngày 20 tháng 10, 2017 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Giá vé là $30 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể và vé sẽ được bán bắt đầu vào Thánh Lễ Chúa Nhật    hôm nay. Xin mua vé từ chị Quế, anh Tân, chị Ngân và các anh chị Trưởng của các hội đoàn.  Xin các hội đoàn và các anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với chị Tina và anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh.

=======================o0o=======================