Thông Báo
Giáo Lý
Hội Cao Niên
Legio Mariae
Ơn Thiên Triệu
Ca Đoàn Giới Trẻ
Trường Việt Ngữ
Gia Đình Nazareth
Thừa Tác Viên TT
Đao Binh Hồn Nhỏ
Canh Tân Đặc Sủng
Phong Trào Cursillo
Thiếu Nhi Thánh Thể
Liên Minh Thánh Tâm
Các Bà Mẹ Công Giáo
Ca Đoàn St. Nicholas
Thăng Tiến Hôn Nhân GĐ
Nối Kết Website

Thông Báo

Chúa Nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2018

1. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ có buổi họp hàng tháng vào lúc 7:15PM    tối thứ Tư đầu tháng, ngày 07 tháng 02 tại phòng họp A. Kính mời quý bác và quý anh đến tham dự.

2. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ nhận đặt hàng Tết trước và sau Thánh Lễ hôm nay và tuần sau. Kính mời quý Cộng Đoàn ủng hộ.

3. Thứ Tư, ngày 14 tháng 02, 2018 - Lễ Tro. Thánh lễ lúc 6:30PM. Sẽ không có Chầu Thánh Thể sau Lễ Tro vì có Thánh Lễ Spanish.

4. Chúa Nhật ngày 18 tháng 02, 2018 - Thánh Lễ Đầu Năm Mậu Tuất sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

5. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Mậu Tuất sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 02 tháng 03, 2018 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình trước tiệc với bộ áo Giám Mục. Giá vé là $30 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể và vé sẽ được bán bắt đầu vào Thánh Lễ Chúa Nhật tuần sau. Xin mua vé từ chị Quế, anh Tân, chị Ngân và quý anh chị Trưởng cuả các hội đoàn.  Xin quý hội đoàn và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh.
        
6. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được    quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm.

Chân thành cám ơn đến tất cả quý Ân Nhân và tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 1 năm 2018

1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 02 tháng 2,  Cộng Đoàn sẽ có Thánh Lễ lúc 7:15PM.  Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.

2. Thứ Bảy đầu tháng, ngày 03 tháng 2, Cộng Đoàn sẽ có giờ đọc kinh Kính Đức Mẹ Fatima lúc 7:00PM tối tại phòng A.  Kính mời quý Cộng Đoàn tham dự.
 
3. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ nhận đặt hàng Tết trước và sau Thánh Lễ hôm nay và tuần sau. Kính mời quý Cộng Đoàn ủng hộ.

4. Thứ Tư, ngày 14 tháng 02, 2018 - Lễ Tro. Thánh lễ lúc 6:30PM.

5. Chúa Nhật ngày 18 tháng 02, 2018 - Thánh Lễ Đầu Năm Mậu Tuất sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền. Thánh Lễ sẽ được Đức Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành chủ tế.

6. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Mậu Tuất sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 02 tháng 03, 2018 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ đến chung vui và chụp hình với mỗi gia đình trước tiệc với bộ áo Giám Mục. Giá vé là $30 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể và vé sẽ được bán bắt đầu vào Thánh Lễ Chúa Nhật tuần sau. Xin mua vé từ chị Quế, anh Tân, chị Ngân và quý anh chị Trưởng cuả các hội đoàn.  Xin quý hội đoàn và quý anh chị ghi danh tham gia văn nghệ với anh Trưởng Ban Văn Nghệ Thái Trí Minh.
        
7. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được    quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm.

Chân thành cám ơn đến tất cả quý Ân Nhân và tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.
        

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai Thứ Hai, ngày 15 tháng 01 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể có tổ chức một buổi " Phở Night" vào sau Thánh Lễ Chúa Nhật, ngày 21 tháng 01. Các em sẽ đóng góp 1/3 tổng số tiền lời để xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Các em TNTT sẽ bán vé tại các  cửa nhà thờ và tại Hội Trường. Xin quý Cộng Đoàn ủng hộ các em.

3. Thứ Năm ngày 18 tháng 1, Hội Hiệp Sỹ Knight of Columbus của Giáo Xứ      Mỹ và Hội Hồng Thập Tự sẽ tổ chức chương trình Hiến Máu tại Hội Trường lớn từ 7:45 sáng đến 7:45 chiều. Xin quý Cộng Đoàn hiến tặng món quà cứu  mạng sống người.

4. Thứ Bảy ngày 20 tháng 1, Hội Hiệp Sỹ Knight of Columbus của Giáo Xứ      Mỹ có bảo trợ free xe bus cho Ngày Đi Bộ Bảo Vệ Sự Sống trên Los Angeles. Xin quý Cộng Đoàn tham dự và có mặt tại sân parking lot lúc 9:45 sáng để đi chung xe bus.
        
5. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng  Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm.

Cho đến nay Cộng Đoàn đã nhận phiếu đóng góp được từ 76 Ân Nhân (63%)  và tổng số tiền hưá là $147,750.00 (66%).

Chân thành cám ơn đến tất cả quý Ân Nhân và tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2018

1. Chúa Nhật ngày 18 tháng 02, 2018 - Thánh Lễ Đầu Năm Mậu Tuất sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền.

2. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Mậu Tuất sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 02 tháng 03, 2018 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Giá vé là $30 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể.
        
3. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm.

Cho đến nay Cộng Đoàn đã nhận phiếu đóng góp được từ 76 Ân Nhân (63%) và tổng số tiền hưá là $147,750.00 (66%).

Chân thành cám ơn đến tất cả quý Ân Nhân và tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2018

1. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp hàng tháng vào tối mai Thứ Hai, ngày 15 tháng 01 lúc 7giờ tối tại phòng họp A. Kính mời quý chị đến tham dự.

2. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể có tổ chức một buổi " Phở Night" vào sau Thánh Lễ Chúa Nhật, ngày 21 tháng 01. Các em sẽ đóng góp 1/3 tổng số tiền lời để xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Các em TNTT sẽ bán vé tại các cửa nhà thờ và tại Hội Trường. Xin quý Cộng Đoàn ủng hộ các em.

3. Thứ Năm ngày 18 tháng 1, Hội Hiệp Sỹ Knight of Columbus của Giáo Xứ Mỹ và Hội Hồng Thập Tự sẽ tổ chức chương trình Hiến Máu tại Hội Trường lớn từ 7:45 sáng đến 7:45 chiều. Xin quý Cộng Đoàn hiến tặng món quà cứu mạng sống người.

4. Thứ Bảy ngày 20 tháng 1, Hội Hiệp Sỹ Knight of Columbus của Giáo Xứ      Mỹ có bảo trợ free xe bus cho Ngày Đi Bộ Bảo Vệ Sự Sống trên Los Angeles.   Xin quý Cộng Đoàn tham dự và có mặt tại sân parking lot lúc 9:45 sáng để đi chung xe bus.
        
5. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin mỗi gia đình hứa đóng góp $700  cho mỗi năm.

Cho đến nay Cộng Đoàn đã nhận phiếu đóng góp được từ 76 Ân Nhân (63%) và tổng số tiền hưá là $147,750.00 (66%).

Chân thành cám ơn đến tất cả quý Ân Nhân và tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

=======================o0o=======================

Chúa Nhật, ngày 7 tháng 1 năm 2018

1. Cộng Đoàn sẽ có Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 8:00 tối Thứ Tư ngày 10  tháng 01. Kính mời Cộng Đoàn cùng tham dự.

2. Để chào mừng Đức Tân Giám Mục Nguyễn Thái Thành, Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ tổ chức tiệc mừng đón chào Tân Giám Mục sau Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 01, 2018. Kính mời quý Cộng Đoàn đến tham dự     Thánh Lễ và tiệc mừng.

3. Các em Thiếu Nhi Thánh Thể có tổ chức một buổi " Phở Night" vào sau Thánh Lễ Chúa Nhật, ngày 21 tháng 01. Các em TNTT sẽ bán vé tại các cửa nhà thờ bắt đầu từ hôm nay. Xin quý Cộng Đoàn ủng hộ các em.

4. Chúa Nhật ngày 18 tháng 02, 2018 - Thánh Lễ Đầu Năm Mậu Tuất sẽ được  bắt đầu vào lúc 4:45 chiều với Nghi Thức Tế Lễ Cổ Truyền.

5. Tiệc Tân Niên Cộng Đoàn mừng Tết Mậu Tuất sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu ngày 02 tháng 03, 2018 tại nhà hàng Diamond Seafood Palace. Giá vé là $30 cho người lớn, $15 cho các em nhỏ ngồi chung với các em Thiếu Nhi Thánh Thể.

6. Quỹ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang đã và đang phát động trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mục tiêu gây quỹ cho Cộng Đoàn nhà được quy định là $222,500 trong vòng 3 năm. Xin đề nghị mỗi gia đình hứa đóng góp $700 cho mỗi năm. Vì thế tha thiết xin mỗi gia đình tín hữu trong Cộng   Đoàn cầu nguyện và hứa đóng góp cho chương trình gây quỹ này. Xin quý vị lấy phong bì và tài liệu tại các cửa ra vào.

=======================o0o=======================

 

=======================o0o=======================